top of page

DATU

AIZSARDZĪBA

Kāpēc mēs iegūstam datus?

 

Pieaugušo izglītības iestādes Gadgets ir apmācību, personāla novērtēšanas un atlases iestāde. Informāciju par apmācību un personāla novērtēšanas un atlases dalībniekiem mēs iegūstam, lai izrakstītu sertifikātus, foto un video – lai nodotu pašiem dalībniekiem kā piemiņu. Dažreiz mēs savā mājas lapā vai Facebook lapā ievietojam uzdevumu un nodarbību piemērus, kur ir redzami apmācību dalībnieki. Video materiālu mēs analizējam mācībās, izmantojot kā apmācību metodi.

Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju.

Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot Mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

 

Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ?

 

Apmācību pakalpojumu sniegšana:

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai izsniegtu sertifikātu. Mēs filmējam uzdevumus, lai tos izmantotu analīzei. Mēs bildējam dalībniekus, lai veidotu arhīvu par apmācībām un dažreiz izmantotu tās kā uzskates materiālu mājas lapai un sociālajiem tīkliem.

Personāla novērtēšana un atlase:

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai izvērtētu atbilstību ieņemamajam vai potenciālajam amatam. Mēs filmējam uzdevumus, lai tos izmantotu analīzei.

Personas datu kategorijas:

– Personiskā informācija (vārds, uzvārds)

– Kontaktinformācija (e-pasts un telefons)

– Jūsu piekrišana

– CV

– Uzdevumu videonovērošana

– Uzdevumu fotogrāfijas

– Sīkdatnes (Cookies)

– Sagatavošanas un ieviešanas uzdevumi

 

No kādiem avotiem Mēs savācam personas datus?

 

– Jūs

 

Mēs varam dažreiz nodot Jūsu datus mūsu sadarbības partneriem (apmācību sniedzējiem), ja tas ir saistīts ar apmācību sagatavošanas un realizācijas nepieciešamību (piem., testu rezultāti vai kontaktinformācija sertifikātam). Mēs nenododam Jūsu datus trešajām personām.

 

Cik ilgi Jūsu personas dati tiek glabāti?

 

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti nenoteiktu laiku, vai arī kamēr Jūs atsaucat savu piekrišanu, ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz to.

 

Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

 

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

Jūsu tiesības

Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

 

Datu aizsardzības atbildīgā kontaktinformācija

arturs@gds.lv, 28339967

 

bottom of page